Çilek Ağacı Nasıl Yetiştirilir

Tarım

Çilek bitkisi üzümsü meyve grubuna girer ve bu nedenle meyvesi gerçek bir meyve değildir. Çilek her zaman meyve olarak yendiği gibi meyve suyu, marmelat ve reçel olarak da tüketilmektedir. Dünya üzerinde birbirinden çok farklı bölgelerde ve ekonomik şartlarda yetiştirilebilmektedir.

çilek

Yıllık yağış 250 mm olan çöl alanlarında sulamak suretiyle 3500 metre yükseklikteki  alanlarda soğukların -45 derecelere kadar düştüğü yerlerin yanında yarı tropik yerlerde, yaz aylarında kuzey kutbuna yakın yerlerdeki devamlı aydınlık bölgelerden on iki saatlik aydınlanmaya sahip ekvatordaki bölgelere kadar bir birinden farklı çok ekstrem yerlerde yetiştirilir.

Çilek bitkisinin çiçekleri salkım şeklindedir. Buna değişmiş gövde de diyebiliriz. Çilek bitkisinde önemli olan iyi tozlanma dır, iyi tozlanmamış meyvelerde ise şekil bozukluğu olabilir. Çilek bitkisinin meyvesi tozlanmadan sonra genelde 30 ila 35 gün içerisinde olgunlaşır.

Çileğin Gün Uzunluğuna Duyarlılığı

çilek

Çilek bitkisinde uzun günde kol gelişimi, kısa günde ise çiçek gözleri gelişimi olur. Bu neden ile çilekte verim elde etmek için gün uzunluğuna çok dikkat edilmelidir. Çilek bitkisi bir bölgeye uyarken diğer bir bölgeye uymayabilir.

Çilek Ekilecek Toprak

çilek

Çilek genel olarak derin verimli, iyi drene edilmiş nem tutma kapasitesi yüksek topraklarda iyi gelişir ve bol ürün verir. En iyi toprak kumlu, milli ve süzek topraklardır. Allüviyal humuslu tınlı topraklarda daha iyi gelişir kireçli toprakları sevmez asit toprak ister.

Toprak Hazırlığı

çilek

Çilek bahçesi tesis edilecek yerin toprağı önce bol hayvan gübresi ile gübrelenmeli ve derince sürülmelidir. Dekara 2-4 ton yanmış ahır gübresi uygulanabilir. Ahır gübresindeki sap ve samanların kolayca çürümesi için dekara 40-50 kg amonyum, sülfat veya amonyum nitrat ilave edilmelidir.

Sürümden sonra sıkıştırmayan bir merdane ile bastırılmalıdır. Aynı yerde tekrar çilek ekimi yapılacaksa o zaman toprakta fümigasyon yapılmalıdır.

Çilek Dikim Sistemleri

çilek

Düz arazi üzerine dikilen fideler değişik aralıklar ve mesafelerde sıralar halinde dikilir. Uzun meyve saplı çeşitlerde meyvelerin toprağa temas edip kirlenmemesi için toprak yüzüne çaydar veya buğday sapı serilir.

Sedde üzerine dikilen fideler en uygun olanıdır. Çilek dizilecek tarlanın yüzü düzeltilir, karık açma pulluğu ile karıklar açılır. Karıklar arasında kalan sedde kısmının üzeri iyice düzeltilir. Karık kenarları sıkıca bastırılarak sulama sırasında seddelerin bozulması önlenir.

Ocakvari dikimle de  toprak iyice işlendikten sonra çeşitli aralık ve mesafelerle hafif tümsekler yapılır ve fideler bu tümseklere ocak şeklinde dikilirler.

Bir Cevap Yazın