Gübreleme Hakkında Bilmedikleriniz

Tarım

Gübre tarım arazisinden elde edilecek olan ürün miktarının mümkün olduğunca artırmak amacı ile toprağa verilen ve içinde bir ya da birkaç besin maddesi içeren bütün maddelere denilmektedir. Gübrelerin toprağa ya da direkt bitkiye verilmesi işlemine ise gübreleme adı verilmektedir. Bitkiler de tıpkı insanlar gibi gelişip büyüyebilmeleri adına beslenmelidirler. Bitkiler bu gelişmenin sağlanabilmesini çeşitli kaynaklardan sağlamaktadırlar. Bu besinlerin büyük bir bölümünü ise topraktan kökleri vasıtası ile alırlar.

Gelişmeleri için önemli olan oksijen ve hidrojeni sudan, karbon ile oksijenin bir kısmını havadan alırlar. Geri kalan tüm besin değerleri ise toprak aracılığı ile alınmaktadır.

Gübrelemenin Önemi Nedir?

Toprak yapısının korunabilmesi ve tarımın devamının sağlanabilinmesi adına gübreleme büyük önem taşımaktadır. Gübreler yapılarına göre 2’ye ayrılmaktadırlar. Bunlar işletme gübreleri ile ticari gübrelerdir. İşletme gübreleri diğer adı ile doğal ve organik gübreler; çiftlik gübresi, yeşil gübre gibi hayvansal artıklardan oluşmaktadır. Bir diğeri ise ticari gübrelerdir. Ticari gübrelerde doğal olmayan yani inorganik gübrelerdir. Ticari gübreler içinde azotlu gübreler, potasyumlu gübreler ve kompoze gübreler bulunmaktadır.

Gübreleme Nasıl Geçekleştirilmelidir?

Gübrelemenin amacı, toprakta eksikliği tespit olunan bitki besin maddelerini toprağa ilave etmek sureti ile mümkün olduğu kadar yüksek bir bitkisel üretim ve kaliteli ürün elde etme amacını taşımaktadır. Yüksek verim ile kalitenin sağlanabilinmesi için bitki besin elementlerinin tam olarak hazır olması gerekmektedir.

Bunu sağlayabilmek için ise ilk yapılması gereken toprak analizidir. Hem tarlalarınızda bulunan toprakların verimliliğini artırabilmek hem de bitkilerin ihtiyaç duyduğu özellikleri ona sunarak kaliteli ürün elde edebilmek için yapılan toprak analizleri doğrultusunda doğru gübrelemenin sağlanması gerekmektedir. Diğer bir unsur ise usulüne uygun toprak örneği almaktır. Toprak analizlerinin doğru ve güvenilir olması için bahçe yahut tarla dan alınan örneklerin olması gereken şekilde alınması önem taşımaktadır.

Gübrelemede önemini koruyan bir diğer unsur ise verilmesi gereken gübre miktarının biliniyor olmasıdır. Toprak örnekleri herhangi bir toprak analiz merkezinde kontrol edildikten sonra tarlanın bulunduğu bölgeye dikilecek bitkiye göre gübre tavsiyesi çizelgesinden yararlanılabilir. Bu çizelgede yer alan bilgiler ışığında gübrenin alana en kadar verilmesi gerektiğini de bulabilirsiniz.

 

Bir Cevap Yazın